Bezoek ook onze landelijke website 50|50 Nederland
Workcenter Enschede

Workcenter Enschede

Het 50|50 Workcenter Enschede is een initiatief van het Leger des Heils om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inspirerend werk te bieden en hen te laten terugkeren in het arbeidsproces. Binnen het 5050 Workcenter in Enschede wordt ingezet op trajecten richting vormen van betaald werk door middel van arbeidstraining op maat. Meedoen in de samenleving, en in het bijzonder in het arbeidsproces, bevordert de zelfredzaamheid van mensen. Niet iedereen kan het op eigen kracht. Sommigen hebben daarbij ondersteuning nodig. Ondersteuning die wij hen kunnen bieden. Wij proberen aan te sluiten bij de eigen mogelijkheden van mensen en zijn gericht op passende arbeid met het oog op herstel.

Meer weten over wat wij doen Neem contact met ons op

Achtergrond

Het 50|50 Workcenter Enschede is onderdeel van het Leger des Heils Overijssel, één van de twaalf werkeenheden van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, Iedereen kan door allerlei oorzaken in een kwetsbare positie terechtkomen. W&G richt zich op het verlenen van zorg, hulp en/of begeleiding aan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Het Leger des Heils gelooft dat een combinatie van persoonlijke betrokkenheid bij het leven van onze deelnemers en professionele hulpverlening een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een samenleving waarin alle mensen tot hun recht komen. Onze aanpak is gericht op herstel van het gewone leven.

Werkwijze
Er worden binnen de 5050 Workcenters werktrajecten ontwikkelt die voor onze deelnemers moeten leiden tot participatie in de samenleving. In deze Workcenters wordt een diversiteit aan werk geboden, die aansluit bij de vaardigheden, talenten en interesses van de deelnemers. Naast het opdoen van relevante werkervaring, worden de deelnemers intensief begeleid en voorbereid op een baan via de methodische programma’s “Doen, Gaan en Baan”. Onze deelnemers worden hierin ondersteund door werkbegeleiders en een re-integratiecoach.
Op weg naar werk zoeken we de samenwerking met externe partijen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden op een (betaalde) baan. Daarnaast biedt het 50|50 Workcenter ook werkervaringsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die geen zorg ontvangen via het Leger des Heils.

Doelgroep
Wij richten ons op mensen met een grote afstand tot de samenleving en de arbeidsmarkt. 50|50 is een combinatie van hulpverlening en werk en gaat een intensieve relatie met de deelnemer aan.