Bezoek ook onze landelijke website 50|50 Nederland
Workcenter Leeuwarden

Workcenter Leeuwarden

Het 50|50 Workcenter Leeuwarden is een uniek leer-werkbedrijf met een grote maatschappelijke betekenis. 50|50 is onderdeel van het Leger des Heils en is bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer mee te laten doen door het bieden van werk op maat. Wij geloven dat Werken Werkt. Meedoen in de samenleving, en in het bijzonder in het arbeidsproces, bevordert de zelfredzaamheid van mensen. De werkbegeleiders en re-integratiecoaches zijn gericht op arbeid met het oog op herstel. Ons doel is, om waar mogelijk, deelnemers weer terug te laten keren in het arbeidsproces.

Meer informatie over wat wij doen Neem contact met ons op

Achtergrond

Het Workcenter Leeuwarden is onderdeel van het Leger des Heils Noord, één van de zeven werkeenheden van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Het Leger des Heils is er voor mensen die kampen met complexe problemen op meerdere gebieden in hun leven. Het Leger des Heils gelooft dat een combinatie van persoonlijke betrokkenheid bij het leven van kwetsbare mensen en professionele hulpverlening een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een samenleving waarin alle mensen tot hun recht komen. Onze aanpak is gericht op herstel van het gewone leven.

In Leeuwarden werken we in de voormalige Christelijke LTS. Een prachtige plek om deelnemers te trainen in arbeidsvaardigheden. We bieden in Leeuwarden op dit moment vooral houtwerk (machinaal) maar in de samenwerking binnen het pand zijn er veel meer mogelijkheden zoals; facilitair werk, inpakwerk, winkelwerk etc.