Bezoek ook onze landelijke website 50|50 Nederland
Workcenter Maastricht

Workcenter Maastricht

50|50 is onderdeel van het Leger des Heils Limburg/Brabant en is in Maastricht actief met een uniek workcenter in de binnenstad. Het Workcenter is bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer mee te laten doen door het bieden van werk op maat. Wij geloven dat Werken Werkt. Meedoen in de samenleving, en in het bijzonder in het arbeidsproces, bevordert de zelfredzaamheid van mensen. De werkbegeleiders en re-integratiecoaches zijn gericht op arbeid met het oog op herstel. Ons doel is, om waar mogelijk, deelnemers weer terug te laten keren in het arbeidsproces.

Achtergrond

50|50 is specialist in het aanbieden van zinvolle werk- en activeringstrajecten, Door middel van een uniek werk- en activeringsaanbod ondersteunen wij onze kandidaten om op een passende plek te komen.  Met hen bouwen we bij 50I50 aan toekomstperspectief. Door in te zetten op werk verkrijgt een kandidaat eigenwaarde en bouwen ze het vertrouwen waarmee ze weer mee kunnen doen in de samenleving.

Het is onze missie om kandidaten een waardige plek te geven in de samenleving waar ieder naar zijn mogelijkheden talenten in kan zetten en weer mee kan doen. 50|50 gelooft erin dat ieder mens ertoe doet en zich kan ontplooien.

Onze visie

Wij kijken met kandidaten naar geschikte werkplekken waar zij de kans krijgen om te leren en te werken omdat wij geloven dat zij hierdoor weer betekenis en structuur kunnen geven aan hun eigen leven. De mens staat in het gehele proces centraal en wij proberen zo goed mogelijk bij de mens aan te sluiten. Wat kan je van onze werkwijze verwachten:

  • Focus op mogelijkheden. We zien mogelijkheden, potentie en talenten bij mensen bij wie dat tot nu toe is ondergesneeuwd door andere problemen. We gaan op zoek naar de pretlichtjes in hun ogen en naar hun talenten en motivatie.
  • We leveren een totaaloplossing door problemen op meerdere terreinen gezamenlijk aan te pakken
  • Wij geloven dat elk mens een waardige plek in de samenleving verdient. Deelnemers krijgen bij ons altijd de kans opnieuw te beginnen.
  • Met bedrijven. We werken nauw samen met het bedrijfsleven. We maken producten en voor en vinden werkplekken bij lokale en landelijke werkgevers. We blijven deelnemers ook na het vinden van werk begeleiden.

Wij werken met mooie mensen met ieder hun eigen verhaal. Mensen die, door pech in het leven, ondersteuning nodig hebben rondom participatie en re-integratie. Bij ons is iedereen welkom.