Bezoek ook onze landelijke website 50|50 Nederland
Workcenter Zutphen

Workcenter Zutphen

Het 50|50 Workcenter Zutphen is een initiatief van het Leger des Heils om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inspirerend werk te bieden en hen te laten terugkeren in het arbeidsproces. Om mensen weer (zinvol) bezig te laten zijn en ze in contact te laten komen met anderen. In dit Workcenter kunnen deelnemers leren om met hout en metaal te werken. Ook kunnen deelnemers creatief bezig zijn op onze Art-afdeling, in onze fietsenwerkplaats of op onze inpak- en sorteerafdeling.

Meer informatie over wat wij doen Neem contact met ons op

Achtergrond

Het 50|50 Workcenter Zutphen is onderdeel van Leger des Heils Overijssel, één van de twaalf werkeenheden van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, kortweg W&G genaamd. W&G richt zich op het verlenen van zorg, hulp en/of begeleiding aan de meest kwetsbaren in de samenleving. Onze aanpak is gericht op het herstel van het gewone leven.

Op het industrieterrein Revelhorst in Zutphen vindt u het 50|50 Workcenter waar deelnemers van Leger des Heils werken aan hun toekomst door middel van participatie, dagbesteding, re-integratie en arbeidstrajecten.

We zoeken hierbij de samenwerking met externe partijen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden op een (betaalde) baan. Daarnaast biedt het 50|50 Workcenter ook werkervaringsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die geen zorg ontvangen via het Leger des Heils.

Dromen
Meedoen in het arbeidsproces, het hebben van een baan bevordert de zelfredzaamheid van mensen en geeft ze weer perspectief. Daar willen we met elkaar naar toe werken. Samen kijken we naar wat deelnemers al kunnen, waar hun talenten liggen en wat hun dromen zijn.

Activeringscoach
Deelnemers worden hierin ondersteund door een activeringscoach. De activeringscoach is het aanspreekpunt van zowel de werkgever als de deelnemer. De activeringscoach geeft advies en coacht de deelnemer waar nodig. Deelnemers krijgen trainingen in algemene vaardigheden, gericht op het herstel van het normale leven.

Ook kunnen deelnemers een opleiding volgen op MBO niveau 1 of 2 waarbij theorie, praktijk, hulpverlening en onderwijs geïntegreerd zijn. Elke student krijgt een individueel programma en leert op eigen tempo en niveau.