Bezoek ook onze landelijke website 50|50 Nederland
Workcenter Zwolle

Workcenter Zwolle

Het 50|50 Workcenter Zwolle is een initiatief van het Leger des Heils om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inspirerend werk te bieden en hen te laten terugkeren in het arbeidsproces. Om deelnemers weer (zinvol) bezig te laten zijn en hen in contact te laten komen met anderen. 50|50 Workcentra kennen onder meer de volgende afdelingen: Food, Wood, Packaging, Conference, Art en Store. In Zwolle kunnen deelnemers creatief bezig zijn op onze Art-afdeling, helpen in de catering in onze brasseries, werken in onze werkplaats of helpen op onze inpak- en sorteerafdeling.

Meer informatie over wat wij doen Neem contact met ons op

Achtergrond

Het 50|50 Workcenter Zwolle is onderdeel van Leger des Heils Overijssel, één van de zeven werkeenheden van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, kortweg W&G genaamd. W&G richt zich op het verlenen van zorg, hulp en/of begeleiding aan de meest kwetsbaren in de samenleving. Onze aanpak is gericht op het herstel van het gewone leven.

In het centrum aan de Dijkstraat 6 én aan de rand van Zwolle aan de Marsweg 40, vindt u onze 50|50 Workcentra waar deelnemers van Leger des Heils Overijssel werken aan hun toekomst, door middel van re-integratie en arbeidstrajecten.

We zoeken hierbij de samenwerking met externe partijen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden op een (betaalde) baan. Daarnaast biedt het 50|50 Workcenter ook werkervaringsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die geen zorg ontvangen via het Leger des Heils.

Meedoen in het arbeidsproces, het hebben van een baan bevordert de zelfredzaamheid van mensen en geeft ze weer perspectief. Daar willen we met elkaar naar toe werken. Samen kijken we naar wat deelnemers al kunnen, waar hun talenten liggen en wat hun dromen zijn.

Deelnemers worden hierin ondersteund door een re-integratiecoach. De re-integratiecoachis het aanspreekpunt van zowel de werkgever als de deelnemer. De re-integratiecoach geeft advies en coacht de deelnemer waar nodig. Deelnemers krijgen trainingen in algemene vaardigheden, gericht op het herstel van het normale leven. Ook kunnen deelnemers een opleiding volgen op MBO niveau 1 of 2 waarbij theorie, praktijk, hulpverlening en onderwijs geïntegreerd zijn.