Bezoek ook onze landelijke website 50|50 Nederland

Wat wij doen

Wij gaan binnen ons werk uit van de positieve krachten en talenten van ieder mens. Wij verschuiven de focus van beperkingen en problemen naar wensen en verwachtingen. Ook kijken we hoe de eigen kracht van de deelnemer kan worden ingezet om doelen, gezond gedrag en herstel van het gewone leven te bevorderen.

Onze begeleiding is gericht op het maken van een vervolgstap op de participatieladder. Met ons programma DOEN, GAAN, BAAN helpen wij onze deelnemers die vervolgstap te concretiseren. Wij richten ons op een duurzame uitstroom richting vrijwilligerswerk, betaald werk of een opleiding/studie. 

50|50 Workcenter biedt maatwerk. We begeleiden deelnemers die problemen hebben op meerdere leefgebieden. De deelnemers die wij begeleiden zijn kwetsbaar. Maar juist in die kwetsbaarheid liggen vaardigheden en talenten verborgen die wij bij 50|50 willen benutten. De vuistregel die wij hierbij hanteren, is ‘Zelfstandig waar het kan en ondersteunen waar nodig’.