Bezoek ook onze landelijke website 50|50 Nederland

Wat wij doen

Duurzaam Uitstromen

Wij gaan binnen ons werk uit van de positieve krachten en talenten van ieder mens. Wij verschuiven de focus van beperkingen en problemen naar wensen en verwachtingen van de deelnemer. Ook kijken we hoe de eigen kracht van de deelnemer kan worden ingezet om doelen, gezond gedrag en herstel van het gewone leven te bevorderen.

Onze begeleiding binnen het dagbestedingstraject is gericht op het maken van een vervolgstap op de participatieladder. Met ons programma DOEN, GAAN, BAAN helpen wij onze deelnemers die vervolgstap te concretiseren. Wij richten ons op een duurzame uitstroom richting vrijwilligerswerk, betaald werk of een opleiding/studie.

50|50 Workcenter biedt maatwerk. Bij ons is iedereen welkom. Deelnemers die kansrijk zijn op de arbeidsmarkt, kunnen bij ons werkervaring op doen. Maar we begeleiden ook graag deelnemers die problemen hebben op meerdere leefgebieden die niet meer in de eigen bestaansvoorwaarden kunnen voorzien, zoals werk vinden en behouden. Concreet betekent dit dat wij vaak deelnemers begeleiden die vanwege persoonlijkheidskenmerken, gedrag of specifieke combinaties van problemen, uitvallers van de (reguliere) arbeidsmarkt en/of samenleving zijn. Deze mensen zijn kwetsbaar. Maar juist in die kwetsbaarheid liggen vaardigheden en talenten verborgen die wij bij 50|50 willen aanboren. Vuistregel die wij hierbij hanteren is ‘Zelfstandig waar het kan en alleen ondersteunen waar nodig’. In de afgelopen jaren hebben wij vanuit deze visie vele mensen geholpen aan een duurzame werkplek op de arbeidsmarkt. In de meeste gevallen is dit gelukt door de vastberadenheid en vanuit de motivatie van de deelnemer zelf.

Binnen onze 50|50 Workcenters werken wij met bekwaam en opgeleid personeel. Zo zijn al onze werkbegeleiders vakinhoudelijk geschoold en beschikken zij over de eigenschappen om een deelnemer goed te kunnen begeleiden. Daarnaast hebben wij een re-integratiecoach in dienst die de deelnemers ondersteunt in het maken van een vervolgstap richting de arbeidsmarkt.

Ons 50|50 stappenplan:

  1. Wij willen graag weten wie de deelnemer is. Dit doen wij door gesprekken te voeren en de deelnemer te volgen bij het werk bij 50|50.
  2. We zijn benieuwd naar wat de deelnemer wil en kan. Wat zijn de wensen en mogelijkheden als het om werk gaat? Waar zitten (verborgen) talenten en hoe kunnen we die goed inzetten?
  3. Het doorlopen van ons begeleidingsprogramma DOEN, GAAN en BAAN bij een 50|50 workcenter. Binnen onze 50|50 workcenters kan er gewerkt worden aan werkritme, zinvolle invulling van de tijd en het leren van een vak.
  4. Voor de uitkeringsinstantie, maar bovenal voor de deelnemer zelf, leggen we onze plannen en ideeën vast in een re-integratieplan.
  5. Samen gaan we op zoek naar werk. De re-integratiecoach verzorgt jobhunting en jobcarving. Methodes om een baan te vinden die bij de mogelijkheden en wensen past. Het geheel noemen we arbeidsmarktoriëntatie.
  6. Wij helpen met solliciteren. We ondersteunen de deelnemer met sollicitatietrainingen en trainingen op het gebied van sociale relationele vaardigheden.
  7. Indien gewenst begeleidt onze re-integratiecoach onze deelnemer nog een periode nadat hij/zij een plek op de arbeidsmarkt heeft gevonden.