Bezoek ook onze landelijke website 50|50 Nederland

Wat wij doen

Werkwijze
Binnen 50|50 zetten professionele vakmensen en re-integratiecoaches zich in bij tal van werksoorten en vormen van dienstverlening in een streven om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de interesses en mogelijkheden van deelnemers. Al werkend ontdekt de deelnemer zijn wensen en mogelijkheden met betrekking tot werk, leert een vak en ontwikkelt werknemersvaardigheden. Het einddoel van ons aanbod op arbeidsmatige activering is dat onze deelnemers zich beter zelfstandig kunnen redden doordat ze leren hoe het is om op een werkplek te zijn en doordat wij hen stimuleren in hun ontwikkeling. Het beoogde effect is dat zij daarmee minder specialistische zorg nodig hebben en kunnen doorstromen naar een vorm van scholing of betaald / onbetaald werk. Hierbij zoeken wij de samenwerking met externe partijen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden op een (betaalde) baan.

Doelgroep
50|50 is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die te maken hebben met meerdere problemen. Naast werkloosheid gaat het om problemen op het gebied van huisvesting, verslaving, verstandelijke beperkingen, psychische problematiek, justitieel toezicht, taalachterstanden en gebrek aan sociaal netwerk. Ook mensen die geen zorg ontvangen van het Leger des Heils kunnen aan de slag bij 50|50.