Bezoek ook onze landelijke website 50|50 Nederland
Workcenter Utrecht

Workcenter Utrecht

Het 50|50 Workcenter Utrecht is een uniek leer-werkbedrijf met een grote maatschappelijke betekenis. 50|50 is onderdeel van het Leger des Heils en is bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer mee te laten doen door het bieden van werk op maat. Wij geloven dat Werken Werkt. Meedoen in de samenleving, en in het bijzonder in het arbeidsproces, bevordert de zelfredzaamheid van mensen. De werkbegeleiders en re-integratiecoaches zijn gericht op arbeid met het oog op herstel. Ons doel is, om waar mogelijk, deelnemers weer terug te laten keren in het arbeidsproces.

Bij 50|50 Workcenter Utrecht kunnen deelnemers aan de slag bij de volgende labels: Wood, Logistics (Loods13), Clean, Green, Packaging, Food, Coffee en Store.

Meer informatie over Wat wij doen Neem contact met ons op

Achtergrond

Het Workcenter Utrecht is onderdeel van het Leger des Heils Midden Nederland, één van de twaalf werkeenheden van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Het Leger des Heils is er voor mensen die kampen met complexe problemen op meerdere gebieden in hun leven. Het Leger des Heils gelooft dat een combinatie van persoonlijke betrokkenheid bij het leven van kwetsbare mensen en professionele hulpverlening een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een samenleving waarin alle mensen tot hun recht komen. Onze aanpak is gericht op herstel van het gewone leven.

Werkwijze

Binnen 50|50 zetten professionele vakmensen en re-integratiecoaches zich in bij tal van werksoorten en vormen van dienstverlening in een streven om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de interesses en mogelijkheden van deelnemers. Al werkend ontdekt de deelnemer zijn wensen en mogelijkheden met betrekking tot werk, leert een vak en ontwikkelt werknemersvaardigheden. Het einddoel van ons aanbod op arbeidsmatige activering is dat onze deelnemers zich beter zelfstandig kunnen redden doordat ze leren hoe het is om op een werkplek te zijn en doordat wij hen stimuleren in hun ontwikkeling. Het beoogde effect is dat zij daarmee minder specialistische zorg nodig hebben en kunnen doorstromen naar een vorm van scholing of betaald / onbetaald werk. Hierbij zoeken wij de samenwerking met externe partijen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden op een (betaalde) baan.

Doelgroep

50|50 is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die te maken hebben met meerdere problemen. Naast werkloosheid gaat het om problemen op het gebied van huisvesting, verslaving, verstandelijke beperkingen, psychische problematiek, justitieel toezicht, taalachterstanden en gebrek aan sociaal netwerk. Ook mensen die geen zorg ontvangen van het Leger des Heils kunnen aan de slag bij 50|50.

Locatie

Workcenter Utrecht, met de labels Wood, Logistics, Clean, Green, Packaging en Food, is gevestigd op het bedrijventerrein Kanaleneiland aan de Zeehaenkade in Utrecht. De 50|50 Store heeft haar eigen pand aan de Tiberdreef 28 in de wijk Utrecht-Overvecht. Net als 50|50 Coffee welke haar standplaats heeft aan de Havenstraat 6 in Woerden.